SERVICII INSOLVENTA

Loading Images
wpif2_loading
untitled5.PNGuntitled1.PNGuntitled3.PNGuntitled4.PNGuntitled2.PNG

ANALIZA SOCIETATII AFLATE IN DIFICULTATE

 • Identificarea cauzelor care conduc la incetarea de plati.
 • Restructurarea activitatii.
 • Identificarea posibilitatilor de esalonare a datoriilor si a stingerii litigiilor intre creditori si debitori pe cale amiabila.

REORGANIZAREA JUDICIARA A SOCIETATII IN INSOLVENTA

 • Maximizarea averii societatii debitoare, prin conservarea activelor existente, mentinerea sau denuntarea contractelor existente.
 • Elaborarea planului de reorganizare.
 • Administrarea judiciara a societatii debitoare impreuna cu administratorul social.

FALIMENTUL SOCIETATILOR COMERCIALE

 • Inventarierea si evaluarea bunurilor societatii aflate in faliment.
 • Valorificarea activelor societatii aflate in faliment.

ACTIVITATI COMUNE PROCEDURILOR DE INSOLVENTA

 • Aplicarea procedurii comune si specifice impuse de Legea 85/2006, Legea insolventei.
 • Reflectarea in evidenta contabila a operatiunilor de lichidare, intocmirea raportului final si a situatiilor financiare de lichidare.
 • Reprezentarea societatii debitoare in toate litigiile desfasurate in perioada mandatului de administrator. judiciar sau lichidator judiciar.

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE CARE NU AU DATORII SI PATRIMONIU

 • Intocmirea hotararilor AGA referitoare la dizolvare si lichidare.
 • Intocmirea situatilor financiare de lichidare.
 • Intocmirea documentatiei pentru radierea societatii.
This service has regrettably been disabled. This message is purely being displayed as to not cause any damage to any website connected to this feature.